Poslední aktualizace: 26. 08. 2015
Czech POINT

                                       

OHK PŘÍBRAM VYDÁVÁ VÝPISY Z REGISTRŮ STÁTU

                                                  CENÍK:

 Vydání ověřeného výpisu z:

1. strana
(v Kč)

 Každá
další strana
(v Kč)

Obchodního rejstříku

90,--

 50,--

Živnostenského rejstříku

90,--

 50,--

Insolvenčního rejstříku

90,--

 50,--

Katastru nemovitostí

90,--

 50,--

Výpis snímku z katastrální mapy

90,--

0,--

Rejstříku trestů 100,--

 0,--

Registru řidičů - výpis bodového hodnocení osoby

60,--

  50,--

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

90,--

  50,--

Registru Ministerstva životního prostředí - MA ISOH (správa a kontrola agendy)

90,--

50,--

Provedení autorizované konverze dokumentů

30,--

 30,--

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou

30,--

 30,--

Ověřování pravosti podpisu

30,--

  30,--

Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona

 50,--

 0,--

 ÚŘEDNÍ HODINY:

Úřední dnyÚřední hodiny
Pondělí8:00 – 15:00
Úterý 8:00 – 12:00
Středa8:00 – 15:00
Čtvrtek8:00 – 15:00

Po dohodě na níže uvedených kontaktech ověřujeme i mimo úřední hodiny:
Okresní hospodářská komora v Příbrami
Tyršova 106 – Zámeček (zadní vchod - naproti restauraci U Švejka),
261 01 Příbram I
tel.: 318 627 784, tel./fax: 318 627 785
mobil: 724 613 953, 773 588 106
e-mail: ohkpb@ohkpb.cz
www.ohkpb.cz
VYHRAZENO PARKOVACÍ MÍSTO PRO OHK PŘÍBRAM
možnost parkování po vyzvednutí parkovací karty (po nezbytnou dobu)

V této kanceláři můžete získat ověřený výpis z:
→ Obchodního rejstříku
→ Živnostenského rejstříku
Insolvenčního rejstříku
→ Katastru nemovitostí
    NOVĚ i výpis snímku z katastrální mapy
→ Rejstřík trestů
Registru řidičů - výpis bodového hodnocení osoby
→ Seznam kvalifikovaných dodavatelů
→ Registru Ministerstva životního prostředí - MA ISOH (správa a kontrola agendy)

Letáček zde.

Hospodářská komora České republiky byla pověřena novelou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ověřováním úředních výpisů z uvedených registrů.
Přijetím novely zákona o informačních systémech veřejné správy pokračuje společné úsilí státní správy a Hospodářské komory k odstranění zbytečné administrativy a zavedení klientského přístupu státní správy ve vztahu k občanovi.

Uvedený zákon č. 365/2000 Sb. v platném znění, stanoví, že takto ověřené výstupy, které vydala Hospodářská komora České republiky jsou veřejnou listinou.

V rámci přibližování služeb českým podnikatelům i občanům jsou naši pracovníci připraveni nejen vydat Vám výpis z informačních systémů veřejné správy, ale pomoci Vám v mnoha dalších směrech.
Jde zejména o pomoc při vyhledání údajů, které chcete ověřit. Pomůžeme Vám najít potřebné informace k získání výpisu, a to i na základě neúplných nebo nepřímých údajů, za pomoci dalších veřejných i soukromě provozovaných rejstříků a seznamů. Vše provedeme při striktním dodržení zákona o ochraně osobních údajů.
Neváhejte požádat naše pracovníky o další informace.

V případě, že Vám nebude ověřený výstup vydaný Hospodářskou komorou České republiky na některém úřadě uznán za právoplatný a dostatečný k vyřízení Vašeho problému nebo agendy, neváhejte nás prosím kontaktovat a sdělit nám název úřadu, agendu a jméno úředníka, který Vás odmítl, pokusíme se zajistit nápravu.

Všechny podrobnosti o projektu Czech POINT včetně míst, kde jeho služby můžete využít získáte na internetové adrese http://www.czechpoint.cz/; nebo přímo na stránkách HK ČR:http://www.komora.cz/.