Poslední aktualizace: 03. 08. 2016
Vystavování karnetu ATA

VYSTAVOVÁNÍ KARNETŮ ATA

Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozené od cla a daní. Tento dokument můžete použít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědeckovýzkumný materiál nebo pro prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách ve zhruba šedesáti zemích světa.

KOMU JE URČEN
Karnet ATA je určen všem podnikatelským subjektům v České republice, kteří chtějí snadno, rychle a levně dočasně vyvážet a prezentovat své zboží v zahraničí.

Karnet ATA spoří finance a čas při celních operacích.

OMEZENÍ POUŽITÍ KARNETU ATA

  • časové - doba platnosti karnetu je maximálně 1 rok od data vystavení, celní úřady mohou dobu platnosti přiměřeně zkrátit

  • územní - karnet lze použít jen ve smluvních zemích, kterých je v současnosti více než 60

  • věcné - karnety ATA kryjí dočasný vývoz a dovoz především těchto předmětů

a) zařízení potřebná pro výkon povolání (mimo zařízení určená pro stavební a zemní práce)
b) zařízení určená pro vystavování nebo předvádění
c) obchodní vzorky
d) vědecko-výzkumný materiál

Předměty, které mají být v zahraničí opracovány či opraveny, nebo které jsou určeny k prodeji, nelze dočasně vyvážet na karnet ATA.

Následný karnet ATA - bližší informace naleznete zde.

Ceník od 1. 1. 2015

Postup

Šablona pro tisk

Žádost od 1. 3. 2016

  • má být v pdf vytištěná a vyplněná hůlkovým písmem

Plná moc pro celní řízení

 

Plná moc pro hospodářskou komoru od 1.1.2015

Žádost o karnet ATA do Ruska a na Ukrajinu


KONTAKTY

Petra Kuchařová
odborná referentka
mobil: 724 613 953
e-mail: ohkpb@ohkpb.cz

Katka Červenková
odborná referentka
tel.: 318 627 784
e-mail: ohkpb@ohkpb.cz