Poslední aktualizace: 15. 06. 2009
Poskytované služby

Základní informační servis – bezplatné informace pro podnikatele

  • česká a evropská legislativa pro podnikatele, přehled právních norem, předpisů, vyhlášek, postup při založení živnosti nebo firmy,
  • příručky pro jednotlivé živnosti a další informační balíčky,
  • pravidla praxe, informace o českých normách,
  • možné podpory malého a středního podnikání z národních i evrop. fondů,
  • informační servis o regionu – úřady, instituce, samospráva,
  • nabídka vzdělávacích programů v rámci regionu i centra,
  • zprostředkování specializovaných služeb a poradenství – právního, ekonomického, marketingového,
  • informace o zahraničních vztazích a kontaktech, spolupráce se sítí REM (regionálních exportních manažerů CzechTrade).