Poslední aktualizace: 03. 07. 2014
Ostatní
Závěrečná konference projektu Comenius Regio v Kovohutích dne 25.6.2014 

FOTO: zde

Závěrečná návštěva v Německu v rámci projektu Comenius Regio
Ve dnech 14.-18. června 2014 se vydala již popáté a naposledy česká skupina složená ze zástupců Města Příbram, Okresní hospodářské komory v Příbrami, Obchodní akademie a VOŠ a Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 do německého kraje Birkenfed v rámci projektu Comenius Regio.

Naši němečtí partneři pro nás připravili opět bohatý program, ale hlavním cílem výjezdu byly závěrečné konference jak projektu naší skupiny, tak skupiny z projektu Comenius Regio Trier-Praha.

V neděli jsme měli možnost navštívit skanzen původních staveb v Bad-Soberheimu a následně si projít naučnou stezku bosýma nohama, k čemuž někteří z nás našli odvahu.

V pondělí dopoledne jsme navštívili historický důl mědi ve Fischbachu a po obědě v historickém městečku Herrstein následovala závěrečná konference projektu, který je zaměřen na téma „Propojení systému vzdělávání a zaměstnávání – sociálně-ekonomická proměna jako učební obsah a šance na regionální integraci“.

Na pozvání zemského rady Dr. Matthiase Schneidera se konference konala v reprezentativních prostorách zámečku v Birkenfeldu, kde nás zemský rada přijal a konferenci zahájil.

Po zdravicích obou delegací jsme se mohli seznámit s představením a výsledky společného projektu jako jsou zrealizované webové stránky www.comregpb.eu a závěrečná brožura projektu se zpracovanými výstupy.

Z německé strany jsme vyslechli zajímavou přednášku pana Hanse Petera Brandta, který detailně připravil vzájemnou propojenost našich regionů Birkenfeld a Příbramska od geografie, těžby nerostných surovin, historie až po současnou situaci v oblasti zaměstnanosti.

Samozřejmě došlo i na rozhovory o perspektivách společné evropské spolupráce a dalších připravovaných projektech.

Na závěr konference nás pan zemský rada Schneider pozval na tradiční krajový pokrm.

Následující den se konala konference druhé skupiny na ADD v Trieru, kde byl představen produkt druhého projektu a to cyklotrasa Trier – Praha.

Jak jsem již uvedla, oba naše regiony mají mnoho společného počínaje geografií, historií těžby drahých kamenů v oblasti Idar-Oberstein a těžby rudy na Příbramsku i její následný útlum a problémy nezaměstnanosti po útlumu těžby. A v neposlední řadě jsou to i historická fakta a propojení dějin přes Jana Lucemburského a Karla IV.

Všichni účastníci projektu jsou spokojeni, že jsme projekt dotáhli po dvou letech práce ke zdárnému konci. Závěrečná konference na české straně se bude konat 25. června 2014 v přednáškovém sále příbramských Kovohutí.

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
FOTO: 1, 2


Projekt Comenius – Regio – Partnerství
Ve dnech 10.-13. října 2012 jsem se jako zástupce partnerské organizace zúčastnila výjezdu do Německa do oblasti Birkenfeld spolu se zástupci ostatních partnerů. Jedná se o projekt Comenius – Regio – Partnerství s názvem „Ekonomicko-sociální změny ve strukturálně slabších regionech jako šance pro budoucnost – propojení systému vzdělávání a zaměstnání. Předkladatelem projektu je Město Příbram a partnerskými organizacemi na české straně je Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram, Základní škola 28.října Příbram a Okresní hospodářská komora v Příbrami. Partnery na německé straně jsou Kraj Birkenfeld, BBS Idar-Oberstein, Spolek průmyslu kamene a diamantů a Spolek průmyslu šperků a kovů.

Smyslem projektu je zpracování geograficko – historického snímku Příbramska z hlediska pracovních příležitostí. Výstupem bude zpracování výukových materiálů a vytvoření praktikantské burzy a portfolio středních škol regionu, které bude k dispozici všem základním školám. Hospodářská komora v projektu hraje roli zprostředkovatele na firmy v regionu a jejich požadavcích na absolventy a ochotě přijímat nové zaměstnance a praktikanty. Projekt bude probíhat po dobu dvou let.
Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
FOTO: zasazení stromu přátelství 
 


DOTAZNÍK v rámci projektu Comenius - Regio - Partnerství

OHK v Příbrami je partnerem v projektu Partnerství Comenius Regio v rámci Programu celoživotního učení. V rámci dotazníkového průzkumu zajišťuje další partner - Obchodní akademie v Příbrami možnost uplatnění absolventů ve firmách a případně praktikantů na praxi ve firmách. Prosíme Vás o vyplnění dotazníku, který Vám zabere cca 5 minut Vašeho času a zaslání na ohkpb@ohkpb.cz.
dotazník