Poslední aktualizace: 03. 04. 2006
Odkazy a instituce

EVROPSKÁ UNIE – oficiální stránky Evropské unie
BUSINESSINFO – vše o podnikání a Evropské unii
EURO INFO CENTRUM – česká síť informačních info-center zřízené Evropskou komisí
CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu
CZECHTRADE – Česká agentura na podporu obchodu
CZECHINVEST – Česká agentura pro zahraniční investice
CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ – podpora zejména MSP v EU (legislativa, daně, zakázky,      podnikatelské prostředí v Evropské unii)
HK ČR – nabídka informací o evropské integraci pro podniky
JURISTIC – nejen české právo
EUROSKOP  - informace o podnikatelském prostředí EU
INTEGRACE  - informace o podnikatelském prostředí EU
www.evropska-unie.cz – stránky delegace Evropské komise v ČR
STRUKTURÁLNÍ FONDY EU – veškeré informace o strukturálních fondech EU
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ – informace nejen o dotačních programech
ARES – informace o firmách a institucích