Poslední aktualizace: 19. 08. 2009
RATING

CENOVÁ HLADINA RATINGU SNÍŽENA
Hospodářská komora hl. m. Prahy a její technický garant společnost CCB - Czech Credit Burelu, a.s. se rozhodli změnit, po dobu trvání krize, cenovou hladinu nastavenou v projektu Rating MSP a výrazně rozšířit působnost tohoto ekonomického nástroje. Bližší informace na www.ratingmsp.cz

Malé a střední podniky si často stěžují na obtížný přístup k úvěrům a často nerovné postavení v odběratelsko - dodavatelských vztazích (zálohové platby dodavatelům energií, problémy při výběrových řízení apod.).

Banky a další subjekty naopak argumentují malou transparentností tohoto podnikatelského segmentu. Tato skutečnost je hlavním motivem připravovaného projektu Hospodářské komory hl. města Prahy (ve spolupráci s HK ČR) a společnosti CCB – Czech Credit Bureau a. s.

Cílem je implementovat objektivní rating SME jako standardní posouzení SME především z pohledu jeho věřitelů. Rating by měl pomoci oběma stranám zvýšit pro banky a další subjekty transparentnost MSP a zlepšit tím jejich postavení v obchodních a věřitelských vztazích.

Rating MSP
Rating malých a středních podniků

Projekt Hospodářské komory hl. m. Prahy umožňuje podnikatelským subjektům - prostřednictvím sedmibodové stupnice - získat objektivní pohled na jejich ekonomické zdraví.

Komu je Rating MSP určený? Cílovou skupinou projektu jsou malé a střední podniky s ročním obratem mezi 6 až 500 miliony Kč, které vedou podvojné účetnictví. Především pro ty podnikatele, kteří chtějí poznat svoji vlastní firmu!

                Bližší informace: Lenka Dudukina
                                      mobil: 773 588 106
                                      odborná referentka
                                   e-mail: ohkpb@ohkpb.cz

                            Okresní hospodářská komora v Příbrami
                                   Tyršova 106 – Zámeček
                                        261 01 Příbram I
                                      tel.: 318 627 784-5
                                        fax: 318 627 785
                                        ohkpb@ohkpb.cz
                                         www.ohkpb.cz
                         ÚŘEDNÍ DNY: PO, ST, ČT: 8:00 – 16:00
           ÚT, PÁ: po telefonické dohodě se zaměstnanci OHK v Příbrami

Kde nás najdete (zobrazí mapku)