Poslední aktualizace: 04. 10. 2016
Podpory MSP

Agentura CzechInvest zprovoznila pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu k 1.7.2004 bezplatnou informační linku 800 800 777 v pracovních dnech od 9.00 do 13.00, kam můžete směrovat své dotazy na možnosti finanční a jiné podpory.

Dotazy lze rovněž zasílat e-mailem na adresu programy@czechinvest.org.
V případě dalších dotazů kontaktujte:
                                       OHK Příbram 
                                      Petra Kuchařová 
                              e-mail:  ohkpb@ohkpb.cz 
                       tel.: 318 627 784, mobil: 724 613 953. 

 
Zpracovatelé žádostí o dotaci:

STAFER s.r.o.
Poradenské a informační středisko (PIS) dle nařízení vlády č. 299/2001 Sb.
Dotační poradenství: "Zelená úsporám", "Panel", "IPRM"
- poradenství pro spolumajitele bytových domů (SVJ, družstva ...) ZDARMA
- i pro netypizované domy, např. zděné nebo historické
Ing. Filip Ondřejek
tel.: 326 531 957
mob.: 734 710 120
e-mail: panel@dotace-staveb.cz
http://www.dotace-staveb.cz/

Ing. Lukáš Vohanka - GEU
261 01 Příbram VI/424
tel.: 318 624 603, mobil: 608 844 869
lukas.vohanka@geu.cz 
http://www.geu.cz

Ing. Ivana Chottová, členka představenstva KHK Střední Čechy
mobil: 602 942 708, 724 613 949
chottova@komora.cz; ivanachottova@seznam.cz

Eurovision, a.s.
Ing. Zdeněk Mištera
Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4
tel.: 226 209 593
fax: 226 209 593
mobil: 724 795 737
z.mistera@eurovision-eu.com
http://www.eurovision-eu.com/