Poslední aktualizace: 30. 12. 2015
Základní dokumenty

NOVÉ NORMY OHK V NÁVAZNOSTI NA SNĚM HK ČR dne 29. května 2008:
- statut,
-
jednací řád,
-
volební řád,
- příspěvkový řád,
-
poplatkový řád,

Zákon 301/1992 Sb. o HK ČR a AK naleznete zde.