Aktuálně

Připravujeme na 2. pol. 2016 

4. října              "Se slabou korunou a stále bez inflace"
                           Přednáška Ing. Petra Dufka, makroekonomického analytika ČSOB
Místo konání:   Konferenční sál společnosti J.K.R., administrativní budova Kostky Pb, a.s., 
                           Žižková 708, Příbram (možnost parkování zdarma za budovou objektu)
pozvánka

25. října            „FLEXIBILITA PRACOVNÍHO POMĚRU. 
                          Jak mohou zaměstnavatelé maximálně
                          využít možnosti, které 
jim dává zákoník práce?“
Přednášející:     Mgr. Jiří Salač, LL.M. (Kiel), partner a advokát CHSH Kališ & Partners
Místo konání:    Česká spořitelna, a.s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram III
pozvánka

3. listopadu       REGIONÁLNÍ EXPERTNÍ SETKÁNÍ 
                          „Metal3D - Prototypové centrum 3D tisku z kovu“

Místo konání:    CAVD s.r.o., Vědeckotechnický park-Centrum aplikovaného výzkumu, 
                          263 01 Dobříš 1989
pozvánka

4. listopadu       „ZMĚNA FIREMNÍHO KORMIDELNÍKA  
                          ANEB UVAŽUJETE O ODCHODU DO DŮCHODU?“

Přednášející:     A. Michael Poplar, Jakub Křížek, Venture Investors Corporate Finance s.r.o.
Místo konání:    Česká spořitelna, a.s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram III
pozvánka

11. listopadu     „13. KUŽELKOVÝ TURNAJ PRO ČLENY OHK PŘÍBRAM“
Místo konání:     Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., 261 81 Příbram VI, č. p. 530

6. prosince         „PŘEDVÁNOČNÍ KAVÁRNA (NEJEN) PRO ŽENY“
Místo konání:     kavárna restaurace Uran, Plzeňská 75, Příbram I, 1. patro
  


Možnost spolupráce při obnově mobilní požární techniky

Vážení členové Okresní hospodářské komory,
dovolte mi Vás seznámit s připravovaným projektem Hasičského záchranného sboru – Územního odboru Příbram, který se týká snahy obnovit mobilní požární techniku (vozidlo) - Rychlý Zásahový Automobil (RZA) předurčený pro rychlou a účinnou pomoc při řešení dopravních nehod v regionu Dobříšska a Příbramska, u kterých příslušníci HZS zachraňují lidské životy, majetek a újmu vzniklou na životním prostředí.  
Velmi si Vážíme jakékoliv spolupráce s institucemi a subjekty, kterým není lhostejná otázka bezpečnosti, požární ochrany  a ochrany životů rezidentů v našem regionu, proto v případě Vašeho zájmu o uvedený projekt jsme připraveni se s Vámi setkat a danou problematiku blíže objasnit a v případě Vašeho zájmu navázat spolupráci (partnerství). Děkuji.
S pozdravem plk. Ing. Tomáš Horvát, Ph.D. – ředitel HZS ÚO Příbram, 724 742 498, tomas.horvat@sck.izscr.cz
Bližší informace: investiční záměr, darovací smlouva, investiční záměr RZA


Zařazení do režimu Ukrajina
HK ČR jako jeden z garantů Režimu Ukrajina má v případě splnění  uvedených podmínek právo zařadit žadatele do Režimu Ukrajina.
Bližší informace: tisková zpráva, klasifikace


KHK Střední Čechy pořádá soutěž pro žáky a studenty „Poznáváme firmy ve Středních  Čechách"                                                                                                                                  
Bližší informace: tisková zpráva, hrací kartaPříručka pro podnikatele

  • dozvíte se, jaký je rozdíl mezi OSVČ a obchodní společností
  • zjistíte, kolik stojí zahájení vlastní podnikatelské činnosti i jak nejlépe podnikání ukončit
  • získáte přehled o finančních a daňových souvislostech podnikání
  • jste-li zaměstnavatelé, oceníte přehled pracovněprávní problematiky včetně vzoru pracovní smlouvy a vzor typické rámcové kupní smlouvy
  • připravili jsme pro vás vzor a podrobný komentář ke smlouvě o dílo, což je v praxi řemeslníků nejčastěji používaný smluvní typ

Bližší informace: příručka


                             

KOVOHUTĚ PŘÍBRAM NABÍZÍ ČLENŮM OHK, VŠEM PODNIKATELŮM, ŠKOLÁM I OBČANŮM SVOZ ELEKTROODPADU VČ. OSVĚTLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ K EKOLOGICKÉ RECYKLACI
Kovohutě Příbram v rámci svých ekologických služeb pro široký region nabízí členům OHK Příbram, všem podnikatelům, školám i občanům svoz veškerého
elektroodpadu vč. osvětlovacích zařízení, což jsou svítidla a světelné zdroje (zářivky, úsporky, výbojky či zařízení pro šíření či řízení osvětlení; dále také klasické žárovky) a další odpady s obsahem rtuti.
Kontaktujte nás, prosím, buď na bezplatné zelené lince 800100791 nebo na telefonu 318470283 či mailem na
elektroodpad@kovopb.cz. Kompletní informace najdete na www.kovopb.cz v sekcích „Divize Elektroodpad“ a „Recyklace Ekovuk“.
Je možno také odevzdávat veškerý elektroodpad nepřetržitě 7 dní v týdnu a 24 hodin denně na
sběrném místě na vrátnici Kovohutí.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ÚŘADU PRÁCE PRO ZAMĚSTNAVATELE 
Zadávání volných míst, hledání zájemců o práci, možnosti získání dotací, atd. naleznete na portálu MPSV http://portal.mpsv.cz/

Projekty v realizaci:             
RIP „Záruky pro mladé ve Středočeském kraji“                                                          

Doba realizace projektu: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018

Hlavním cílem projektu je začlenění mladých lidí do 29 let věku (včetně) na trh práce, poskytnout této skupině mladých lidí prostřednictvím odborné praxe odborné dovednosti a znalosti pro výkon konkrétní profese.

Bližší informace: zde

RIP „Generační tandem – podpora generační výměny ve Středočeském kraji II“ 

Doba realizace projektu: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018

Hlavním cílem projektu je zajistit generační výměnu a podporu mezigenerační solidarity na trhu práce prostřednictvím udržení v zaměstnání pracovníků v předdůchodovém věku a posílení souladu mezi kvalifikační nabídkou a poptávkou na trhu práce u osob na trh práce nově vstupujících (absolventů), či vstupujících po přerušení z důvodu rodičovské dovolené nebo péče o osobu závislou. Projekt podpoří přenos pracovních zkušeností na osoby vstupující na trh práce bez předchozích pracovních zkušeností a delší zaměstnatelnost starších osob v předdůchodovém věku.

ÚP ČR – Krajská pobočka v Příbrami za účelem zaměstnání osob poskytuje na základě uzavřené dohody mzdové příspěvky zaměstnavateli formou příspěvku na společensky účelné pracovní místo vyhrazené a současně příspěvek na udržení stávajícího zaměstnance za předpokladu, že stávající zaměstnanec zapracovává/zaškoluje nově přijatého zaměstnance na SÚPM vyhrazeném.
Bližší informace: zde

  

ETICKÝ KODEX
Vyjádření souhlasu k použití loga HK ČR členem je podmíněno podpisem Etického kodexu.
Bližší informace:
zde
 
 
 
 
 

 

 


Poslední aktualizace: 11. 05. 2015
Úvodní strana

Kde  nás najdete  (zobrazí mapku)